Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold


Beheer

De Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold richt zich op het onderhoud, het herstel en/of de instandhouding van:

  • de Hervormde kerk, Kerksingel 17, 9682 PD Oostwold
  • de Hervormde Pastorie, Kerksingel 2, 9682 PD Oostwold
  • de slingertuin rondom de Hervormde Pastorie
  • de Kerksingel + monumentale toegangspoort
  • de voormalige begraafplaats achter de Hervormde kerk
  • het voormalige tuinland, nu in gebruik als grasland, gelegen aan de Julianalaan te Oostwold

Alle zaken die te maken hebben met onderhoud, restauratie, instandhouding, fondsenwerving en educatie ten aanzien van bovengenoemd kerkelijk erfgoed behoren tot het werkterrein van de Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold. 

 

De Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold is niet de eigenaar van bovengenoemde kerkelijke goederen. Het eigendom van alle genoemde activa ligt bij de Nederlandse Hervormde Gemeente te Oostwold.

De Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold beheert alle monumentale bezittingen van de Hervormde gemeente te Oostwold (gemeente Oldambt).

 

De Stichting BKEO is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI