Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2016-2021


Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold richt zich op:

 • het bijeenbrengen van gelden;
 • het (financieel) ondersteunen van:
  • het behoud, verbetering en restauratie van het kerkelijk erfgoed van de Hervormde Gemeente in Oostwold (gemeente Oldambt); alsmede
  • het bevorderen van onderzoek, alsmede publicaties en daaraan verwante activiteiten;
  • het organiseren van lezingen, excursies, tentoonstellingen en daaraan verwante evenementen;
  • het bijeenbrengen en herstellen van voorwerpen belangrijk voor de geschiedenis van het kerkelijk erfgoed van de Hervormde Gemeente in Oostwold (gemeente Oldambt);
  • activiteiten die zijn gericht op het borgen en het versterken van de cultuurhistorische identiteit, waarden en kwaliteit van het kerkelijk erfgoed van de Hervormde Gemeente Oostwold (gemeente Oldambt) in de meest ruime zin van het woord.
  • het verzamelen van gegevens over het kerkelijk erfgoed van de Hervormde Gemeente in Oostwold (gemeente Oldambt).