Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold


Kerksingel met toegangspoort

Tegelijkertijd met het herstel van de slingertuin is ook het uit 1907 daterende toegangshek aan het begin van de Kerksingel onder handen genomen. De poort verkeerde in een zeer slechte staat.

 

Het hek is door metaalgieterij Borgers te Sappemeer gedemonteerd, gerestaureerd, gezandstraald en heeft diverse behandelingen ondergaan waardoor het er nu weer vele jaren tegen kan. Borgers heeft alle vier de kolommen nieuw moeten gieten, ze waren volkomen doorgeroest.

 


 

Na herplaatsing ziet één en ander er als volgt uit:

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele details:


De restauratie van het hek werd bekostigd met subsidie van de Rijksdienst voor Erfgoed en Cultuur. Een deel is betaald door de Gemeente Oldambt in het kader van de reconstructie van de Huningaweg. Daarom moest het hek voor 2012 gereed zijn. De overige kosten werden gedekt door het aanschrijven van fondsen en het organiseren van lokale acties.


De Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold beheert alle monumentale bezittingen van de Hervormde gemeente te Oostwold (gemeente Oldambt).

 

De Stichting BKEO is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI