Oude begraafplaats

Ten noorden van de kerk ligt de oude begraafplaats met graven uit de achttiende en negentiende eeuw. Onder andere Jan Willems Roemeling (1752-1822), de kerkvoogd wiens naam staat vermeld op de torenklok, de cartouche voor het orgel én de kroonluchter vond er samen met zijn echtgenote een laatste rustplaats.

 

In de loop der jaren zijn veel graven geruimd. De overgebleven stenen zijn deels in een slechte staat. Een aantal jaren geleden is geprobeerd de letters weer zichtbaar te maken.