Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold

 

Eenmalige gift


U kunt het werk van Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold financieel ondersteunen met een eenmalige gift.

 

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening

 

NL 75 RBRB 0941 5666 25

 

t.n.v. Stichting BKEO te Oostwold.

 

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdrage.