Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold

 

Eenmalige gift


U kunt het werk van Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold financieel ondersteunen met een eenmalige gift.

 

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening

 

NL 75 RBRB 0941 5666 25

 

t.n.v. Stichting BKEO te Oostwold.

 

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdrage.


Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold beheert en restaureert alle monumentale bezittingen van

de Hervormde gemeente te Oostwold (gemeente Oldambt).

 

Stichting BKEO is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI