Incidentele giften

U kunt het werk van de Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold financieel ondersteunen met een incidentele gift.

 

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening

 

NL 75 RBRB 0941 5666 25

 

t.n.v. de Stichting BKEO te Oostwold.

 

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdrage.