Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold


Incidentele giften

U kunt het werk van de Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold financieel ondersteunen met een incidentele gift.

 

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening

 

NL 75 RBRB 0941 5666 25

 

t.n.v. de Stichting BKEO te Oostwold.

 

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdrage.


De Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold beheert alle monumentale bezittingen van de Hervormde gemeente te Oostwold (gemeente Oldambt).

 

De Stichting BKEO is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI