Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold

 

Het kerkelijk erfgoed van Oostwold


Door de inpolderingen in de zeventiende en achttiende eeuw ging Oostwold er hard op vooruit. Ook de kerkelijke gemeente kreeg door de pastorielanden meer inkomsten. Van de nieuwe inkomsten uit de pastorielanden en met leningen werden een nieuwe pastorie en nieuwe kerk gebouwd. In 1772 werd de pastorie voltooid en op 6 mei 1775 werd de eerste steen van de nieuwe kerk gelegd.


Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold beheert en restaureert alle monumentale bezittingen van

de Hervormde gemeente te Oostwold (gemeente Oldambt).

 

Stichting BKEO is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI