Het bestuur van de Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold

Het bestuur van de stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold bestaat uit:

dhr. T.K. van der Meulen

Voorzitter


dhr. D. Oudman

Bestuurslid

dhr. L.B. Smit

Secretaris


mevr. A. Reumerman

Bestuurslid

dhr. H.-Z. Medendorp

Penningmeester


dhr. H. van der Wal

Bestuurslid