Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold

Het herstel van de luidklok uit 1807 (in 2019)


De luidklok uit 1807 heeft grote historische waarde. Het is samen met de klok van Midwolda de oudste klok van Andries Heeres van Bergen die bewaard is gebleven.

 

Om het (handmatig) luiden te vereenvoudigen, werd de klok in 1946 opgehangen aan een krukas. Ook werd op enig moment een contragewicht toegevoegd.

 

Deze manier van luiden heeft schade veroorzaakt aan de binnenzijde van de klok.

 

In 2019 is daarom, met financiële ondersteuning van de Gemeente Oldambt, een rechte luid-as aangebracht. De klepel is aangepast en opgelengd. Het contragewicht werd verwijderd.

 

De recente werkzaamheden zijn uitgevoerd door Simon Laudy van Klokken- en kunstgieterij  Reiderland.

 

Voortaan kan er weer worden geluid met een 'vliegende klepel' in plaats van een 'vallende klepel'.