Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold

Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold beheert alle monumentale bezittingen van de Hervormde gemeente te Oostwold (gemeente Oldambt).

 

SBKEO is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI

     

Agenda 2021

Vrijdag 10 september en zaterdag 11 september

"Een nieuwe middeleeuwse kerkklok voor Oostwold""Een nieuwe middeleeuwse kerkklok voor Oostwold"

Vrijdag 10 september / zaterdag 11 september 2021

 

U kunt zich bij de entree aanmelden

In verband met de coronamaatregelen die tijdens dit evenement van toepassing zijn, vragen wij aan bezoekers om bij de entree hun contactgegevens te noteren.

 

 

De volgende aanvullende voorwaarden zijn van kracht:

1. U blijft thuis bij corona-gerelateerde klachten.

2. U dient bij de ingang in het bezit te zijn van:

    - een vaccinatiebewijs, of

    - een herstelbewijs van maximaal 6 maanden

      oud, of:

    - een negatieve testuitslag van minder dan 24

      uur voor aanvang van het evenement.

      Wij zijn verplicht om deze documenten te

      controleren. Zonder één van deze

      documenten kunnen wij u geen toegang

      verlenen.

3. U volgt ten allen tijden de aanwijzingen op die

    door de organisatie worden gegeven.

 

Door ons aan bovenstaande regels te houden, hoeven bezoekers geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

 

Er geldt een maximum aantal bezoekers per dag.

 

Het kan dus zijn dat we uitverkocht zijn. We hopen in dat geval op uw begrip."Een nieuwe middeleeuwse kerkklok voor Oostwold"     wordt mede mogelijk gemaakt door:

Maatschappij tot Exploitatie van het Onverdeelde Munnikeveen B.V.

Wanneer is wat?

Vrijdag 10 september 2021

Vanaf 10.00 uur: opbouw gietoven door Simon Laudy

 

Vanaf 19.00 uur: bezoekers zijn welkom via de toegangspoort aan het begin van de Kerksingel (aan de Huningaweg)

 

Rond 21.30 uur: het gieten van de klok (het tijdstip is afhankelijk van temperatuur van het klokkenbrons, dus wees op tijd!)

 

20.00-23.00 uur: Optreden middeleeuwse muziekgroep Datura

Zaterdag 11 september 2021

Vanaf 12.00 uur: geboorte van de klok

 

Aansluitend: keuring van de klok door Adolph Rots

 

Rond 15.30 uur: montage van de klok in de dakruiter

 

Rond 17.00 uur: eerste keer luiden van de nieuwe klokUniek optreden van middeleeuwse muziekgroep Datura

Het gieten van een kerkklok is geen alledaagse bezigheid. Het gieten van een nieuwe middeleeuwse klok al helemaal niet. Om het unieke karakter van de klok te onderstrepen, brengt de muziekgroep Datura u op vrijdagavond 10 september tussen 20.00 en 23.00 uur in middeleeuwse sferen.

 

Francesco Scafidi, Lies Sommer, Tom Haage en Nynke Glazema zijn samen de middeleeuwse band Datura. Zij zijn al ruim tien jaar werkzaam als middeleeuwse muzikanten en hebben gespeeld op tientallen kastelen, tijdens stadsfeesten, riddertournooien, gothic-, folk-, en fantasyfestivals en andere evenementen in binnen- en buitenland. Ook traden zij op in musea, op scholen, privé feesten, bruiloften, bedrijfsfeesten en in historische themaparken. Datura speelt regelmatig samen met de andere middeleeuwse artiesten als verhalenvertellers, goochelaars, narren, vuurspuwers etc.

 

Datura maakt verrassende middeleeuwse muziek. De muzikanten zingen allemaal en bespelen de volgende instrumenten:

- Lies Sommer : harp, draailier, schalmei

- Nynke Glazema : vedel, schalmei

- Tom Haage : verschillende fluiten, spaanse luit, schalmei

- Francesco Scafidi : davul,tamburellu, mondharp.

 

Datura heeft een divers middeleeuws programma met opzwepende dansbare muziek, drankliederen, ballades, hoofse- en volksmuziek (Carmina Burana) en religieuze muziek met o.a. cantigas di Santa Maria. Hierbij spelen zij in stijlvolle middeleeuwse kleding.De maten zijn bekend!

Op dinsdag 3 augustus hebben klokkengieter Simon Laudy en adviseur Adolph Rots de maten van de oude middeleeuwse klok overgenomen in het depot van het Groninger Museum. Ook hebben zij een klankanalyse van de oude klok gemaakt. De toonhoogte is vastgesteld op a2.

 

De bestaande Van Bergen-klok uit 1807 heeft als toonhoogte c2. Als beide klokken samen luiden, klinkt er een sext als interval. Een bijzondere, maar niet ongebruikelijke combinatie. De kerkklokken van Ulrum hebben weliswaar niet dezelfde toonhoogte als in Oostwold, maar ze klinken wel als een sext.Een 'nieuwe middeleeuwse kerkklok voor Oostwold' op vrijdag 10 en zaterdag 11 september 2021

Met een vertraging van ruim anderhalf jaar kunnen we nu eindelijk met trots aankondigen: het gieten van de nieuwe middeleeuwse kerkklok voor Oostwold gaat door! En wel op vrijdagavond 10 september 2021.

 

Klokkengieter Simon Laudy en zijn team zullen in de pastorietuin een gietoven opbouwen, waar rond 21.30 uur de klok zal worden gegoten. De maten van de oude klok in het depot van het Groninger Museum zijn inmiddels overgenomen. De klokkengieter is al druk bezig met het vormen van de gietmal.

 

Op zaterdagmiddag 11 september zal - als het brons voldoende is afgekoeld -  vanaf 12.00 uur de klok worden blootgelegd. Adviseur Adolph Rots keurt de klok, waarna deze in de dakruiter van de Hervormde kerk zal worden gemonteerd. En dan heeft Oostwold, na ruim anderhalve eeuw, weer een (nieuwe) middeleeuwse kerkklok.


Herstel voeg- en metselwerk

Tussen juli tot en oktober 2020 is het voeg- en metselwerk aan het kerkgebouw hersteld.

 

Het werk is uitgevoerd door voeg- en metselbedrijf A.L.S. uit Groningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Herstel schilderwerk

Meesterschilder Jan Börchers uit Finsterwolde heeft het kerkgebouw tussen december 2019 en maart 2020 buitenom volledig opnieuw in de verf gezet.

 

 Herstel timmerwerk

In november 2019 heeft bouwbedrijf Jansen uit Oostwold alle verrotte onderdelen in kozijnen, raamstijlen en daklijsten van het kerkgebouw vervangen. 

 

 

 

 

 Herstel luidklok uit 1807

De luidklok uit 1807 heeft grote historische waarde, omdat het samen met de klok van Midwolda de oudste klok van Andries Heeres van Bergen is die bewaard is gebleven.

 

Om het (handmatig) luiden te vereenvoudigen, werd de klok in 1946 opgehangen aan een krukas. De klepel werd vernieuwd. Ook werd op enig moment een contragewicht toegevoegd. Deze manier van luiden heeft schade veroorzaakt aan de binnenzijde van de klok.

 

In 2019 is daarom, met financiële ondersteuning van de Gemeente Oldambt, een rechte luid-as aangebracht. De klepel is aangepast en opgelengd. Het contragewicht werd verwijderd.

 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door en onder leiding van Simon Laudy van Klokken- en kunstgieterij  Reiderland.

 

Voortaan kan er weer worden geluid met een 'vliegende klepel' in plaats van een 'vallende klepel'.En zo is het geworden

Na vier maanden van hard werken zijn we bijzonder trots om u het resultaat te kunnen laten zien van de restauratie van de dakruiter van de Hervormde kerk van Oostwold.

 

Het herstel was niet mogelijk geweest zonder ruimhartige bijdragen door fondsen en instellingen.

We zetten ze hieronder graag - in willekeurige volgorde - in het zonnetje.

De volgende instellingen dragen bij aan het herstel van de Hervormde kerk te Oostwold:De middeleeuwse kerkklok van Oostwold

Jarenlang wist slechts een select groepje kenners dat de middeleeuwse kerkklok van Oostwold de Tweede Wereldoorlog had overleefd. In 1956 blijkt hij via een schenking door de toenmalige Gemeente Midwolda te zijn opgenomen in de collectie van het Groninger Museum.

 

Op dinsdag 4 december 2018 was een deel van het bestuur van Stichting BKEO te gast bij het Groninger Museum om de klok te bekijken.

 

Op de foto staan namens het bestuur Tom van der Meulen, Daniël Oudman en Bert Smit bij de klok. Jan Pieter Koers en Bruno Saathof completeren de afvaardiging uit Oostwold.

Op woensdag 16 januari 2019 is de middeleeuwse kerkklok van Oostwold in het depot van het Groninger Museum onderzocht door klokkenexpert Adolph Rots en klokkengieter Simon Laudy.

 

Nader onderzoek wees uit dat de klok is gescheurd en onbruikbaar als slag- of luidklok. Herstel is op zich wel mogelijk, maar zal onherroepelijk leiden tot een onomkeerbaar verlies aan historisch materiaal.

 

De klok blijft in het depot van het Groninger Museum en wordt daar prima bewaard. Hij is op afspraak door belangstellenden te bekijken.

 Herstel van de dakruiter

 Update 17 december 2018:

Met het terugplaatsen van de vergulde adelaar door Meesterschilder Jan Börchers uit Finsterwolde is het herstel van de dakruiter van de Hervormde kerk te Oostwold voltooid.

 

Bouwbedrijf Jurriëns Noord uit Groningen verving vanaf begin september alle aangetaste onderdelen in de dakruiter. Vier pilasters waren verrot en werden vernieuwd. De loden vloer onder de klokkenstoel werd vervangen in koper. Het schilderwerk werd in onderaanneming uitgevoerd door schildersbedrijf Bonema uit Middelstum.

 

Voor het vergulden van de wijzerplaten en arend werd Meesterschilder Jan Börchers aangezocht. Via een werk-leertraject kreeg de twintigjarige Sander Bergsma uit Sauwerd de mogelijkheid om het ambacht van het vergulden van historische objecten onder de knie te krijgen.

 

Op zaterdag 15 december plaatste Simon Laudy van Klokken- en Kunstgieterij uit Finsterwolde de vergulde wijzers en wijzerplaten terug. Het uurwerk zal nog door hem worden nagezien, zodat we weer volledig bij de tijd zijn.

 

 Update 19 november 2018:

Op vrijdag 16 november vond de oplevering plaats van de dakruiter. Jurriëns Noord en schildersbedrijf Bonema hebben prachtig werk geleverd. De dakruiter staat er weer fris bij.

 

We moesten van ver komen. Er was jarenlang geen onderhoud gepleegd, waardoor verschillende onderdelen dringend vervangen moesten worden. Jurriëns Noord is vanaf september bezig geweest om alles in orde te maken. Het resultaat mag er zijn!

 

De adelaar en de wijzerplaten worden binnenkort teruggeplaatst. Tot dat moment blijft de steiger nog staan.

 

 Update 3 november 2018:

Nu de dakruiter in de grondverf staat, kunnen we ons een goed beeld vormen van de impact die de herstelwerkzaamheden hebben (gehad).

 

De oplevering van de dakruiter zal halverwege november plaatsvinden. We kijken erg uit naar het resultaat!

 

 

 

 Update 20 oktober 2018:

Het herstel van de dakruiter schiet al mooi op. We zijn inmiddels zeven weken onderweg en het werk vordert gestaag.

 

De komende week zullen de timmerlieden het herstel van het houtwerk afronden, waarna de schilder de toren volledig opnieuw in de verf zet. De loden vloer onder de klokkenstoel is inmiddels vervangen.

 

Een aantal details verdient extra aandacht. De wijzers van het uurwerk worden volgende week gedemonteerd, waarna ze worden gestraald en verguld. Gisteren is de adelaar van zijn hoge plaats gehaald om te worden verguld.

 

 Update 18 september 2018:

Op  17 september heeft Menno Sikkink van SBKG-NN met de aannemer het werk aan de dakruiter opgenomen.

 

Het bestek op basis waarvan het herstelwerk is opgedragen sluit goed aan bij de uit te voeren werkzaamheden. We zijn begonnen!

 

Hiernaast een foto van wat de aannemer op de eerste dag in de onderste koepel aantrof aan rottigheid.

 

 Update 15 september 2018:

Na twee weken is de steiger rondom de dakruiter helemaal klaar. Het is een heel bouwwerk geworden!

 

Bouwbedrijf Jurriëns Noord begint op maandag 17 september aanstaande met het herstel van de dakruiter.

 

Dat het herstel inmiddels dringend gewenst is, blijkt wel uit de foto's hiernaast.

 

 

 

 

 Mogelijkheden om ons te bezoeken

Het kerkelijk erfgoed van Oostwold is opgenomen in een aantal andere cultureel-historische wandel- en fietsroutes.

 

Klik op één van onderstaande afbeeldingen voor meer informatie.

Bekend maakt bemind  

 

Kerkenpad Oost-Groningen

 

Pelgrimeren in Groningen

365 dagen per jaar mogelijkUnieke historische foto's van het kerkelijk erfgoed in OostwoldStichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold beheert en restaureert alle monumentale bezittingen van

de Hervormde gemeente te Oostwold (gemeente Oldambt).

 

Stichting BKEO is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI