Stichting Beheer KerkELIJK ERFGOED OOSTWOLD

Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold beheert alle monumentale bezittingen van de Hervormde gemeente te Oostwold (gemeente Oldambt).

 

Stichting BKEO is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI

AGENDA 2019

Klik hier voor meer informatieEEN "Nieuwe middeleeuwse" kerkklok voor Oostwold

Deze week is gestart met aanvullende fondsenwerving voor het bijzondere project:

 

 Een "nieuwe middeleeuwse" kerkklok

voor Oostwold 

 

Tot 1893 had de kerk van Oostwold twee kerkklokken. De ene, in 1807 gegoten door Andries Heeres van Bergen, is nog altijd aanwezig. De andere, een laat-middeleeuwse klok, werd in 1893 uit de dakruiter verwijderd en staat sinds 1956 in het depot van het Groninger Museum.

 

Het is de bedoeling om in 2020 op het plein voor de kerk een exacte replica te gieten van de middeleeuwse klok. De vorm, de samenstelling van het metaal en de opschriften op de nieuwe klok worden minutieus overgenomen van het eeuwenoude voorbeeld.

 

Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold zet in op een volwaardig gebruik van de nieuwe klok. De klok zal de halve en de hele uren van de dag slaan en kan tevens bij speciale gelegenheden worden geluid.

 

Om dit laatste te kunnen realiseren is echter nog aanvullende fondsenwerving nodig.

 

Voor meer informatie hierover kunt u terecht op onze speciale

 

fondsenwervingspagina

In december 2018 waren Tom-Karst van der Meulen, Daniël Oudman en Bert Smit namens het bestuur van SBKEO te gast bij het Groninger Museum om de middeleeuwse klokklok van Oostwold in het echt te bekijken.

Op de foto staan verder: Bruno Saathof en Jan-Pieter Koers.Concert Hugo van der meij

Op vrijdagavond 13 september 2019 gaf Hugo van der Meij uit Katwijk om 20.00 uur een concert op het Freijtag-orgel van Oostwold.

 

Het was een bijzondere avond te worden. Bezoekers mochten namelijk zelf bepalen wat er werd gespeeld.

 

 

Voor de pauze klonk wat meer ‘traditionele’ orgelmuziek. Na de pauze improviseerde Van der Meij over door bezoekers opgegeven thema’s. Het Oostwolmer Volkslaid werd dan ook uit volle borst meegezongen!Herstel Luidklok uit 1807

De thans nog in de dakruiter aanwezige luidklok uit 1807 heeft grote historische waarde, omdat het samen met de klok van Midwolda (ook uit 1807) de oudste klok van Andries Heeres van Bergen is die bewaard is gebleven.

 

Om het (handmatig) luiden te vereenvoudigen, werd de klok na terugkeer in 1946 opgehangen aan een krukas in plaats van een rechte as. De klepel werd toen vernieuwd in een te harde samenstelling. Ook werd op enig moment een contragewicht toegevoegd die het elektrisch luiden mogelijk maakte.

 

Deze manier van luiden heeft schade veroorzaakt aan de binnenzijde van de klok.

 

In 2019 is daarom, met financiële ondersteuning door de Gemeente Oldambt, opnieuw een rechte luid-as aangebracht. De klepel is vervangen door een gesmeed exemplaar in een zachtere samenstelling. Het contragewicht werd verwijderd.

 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door en onder leiding van Simon Laudy van Klokken- en kunstgieterij  Reiderland.

 

Voortaan kan er weer worden geluid met een 'vliegende klepel' in plaats van een 'vallende klepel'.

 

De klok heeft een ware geluidsmetamorfose ondergaan. Het geluid is veel voller geworden en is niet meer 'blikkerig', zoals voorheen.Orgelconcert Vincent Hensen-Oosterdijk

Op zaterdag 29 juni gaf Vincent Hensen-Oosterdijk een bijzonder fraai orgelconcert op het Freijtag-orgel van Oostwold.

 

Het thema van het concert was:

 

"Back to Bach"

 

Vincent Hensen-Oosterdijk volgde de opleiding voor Docent Muziek aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen, met als eerste musiceervak orgel. Zijn docent was Theo Jellema.

 

Daarna begon hij met de hoofdvakopleiding orgel aan hetzelfde conservatorium, als leerling van Erwin Wiersinga.

 

Vincent Hensen-Oosterdijk is cantor-organist van de Nicolaïkerk te Appingedam.

Dit concert wordt georganiseerd door de orgelcommissie van de Hervormde gemeente te Oostwold.Kerkenpad Oost-Groningen / Boekenmarkt t.b.v. SBKEO

Op zaterdag 1 juni 2019 organiseerden 22 kerken en 1 toren in de gemeenten Oldambt, Westerwolde, Pekela en Midden-Groningen voor de vijfde keer Kerkenpad Oost-Groningen. Ook de Hervormde kerk van Oostwold deed weer mee.

 

Er waren, mede dankzij het prachtige weer, veel mensen op de been.

 

De boekenmarkt bij de Hervormde pastorie werd druk bezocht. De opbrengst - 570 euro - is  bestemd voor het werk van de Stichting BKEO.En zo is het geworden

Na vier volle maanden van werkzaamheden zijn we bijzonder trots om u het resultaat te kunnen laten zien van de restauratie van de dakruiter van de Hervormde kerk van Oostwold. Het werk was niet mogelijk geweest zonder ruimhartige bijdragen door diverse fondsen en instellingen. We zetten hen daarom hieronder graag - in willekeurige volgorde - in het zonnetje.

De volgende instellingen dragen bij aan het herstel van de Hervormde kerk te Oostwold:een "nieuwe middeleeuwse" kerkklok voor oostwold

Nadat duidelijk werd dat een terugkeer van de oude kerkklok niet meer mogelijk is, ontving het bestuur van de Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold een bijzonder verheugend bericht.

 

De plaatselijke Stichting Historie Oostwold stelt zich garant voor het gieten van een getrouwe replica van de oude klok! Met deze bijdrage kan de klok al als slagklok in de toren worden opgehangen en zo de halve en hele uren van de dag aangeven.

 

Om de klok te kunnen luiden is echter nog aanvullende fondsenwerving nodig. Er zullen dan een luidbalk, een stalen klokkenstoel én een luidapparaat worden toegevoegd.

 

De nieuwe klok komt in de onderste lantaarn te hangen, boven de bestaande klok uit 1807.de middeleeuwse kerkklok van oostwold

Op woensdag 16 januari is de oude kerkklok van Oostwold in het depot van het Groninger Museum onderzocht door klokkenexpert Adolph Rots en klokkengieter Simon Laudy.

 

Nader onderzoek leerde dat de klok is gescheurd en daarmee voor altijd onbruikbaar als slag- of luidklok. Herstel is op zich wel mogelijk, maar het zou onherroepelijk leiden tot een onomkeerbaar verlies aan historisch materiaal. Dat is absoluut geen optie!

 

De klok blijft in het depot van het Groninger Museum staan en wordt daar prima bewaard. Hij is op afspraak door belangstellenden te bekijken.Op dinsdag 4 december 2018 was een deel van het bestuur van de Stichting BKEO te gast bij het Groninger Museum.

 

We stonden er oog in oog met de oude, verloren gewaande kerkklok van Oostwold.

 

Wie had dat gedacht?

 

Jarenlang wist slechts een select groepje kenners dat de klok de Tweede Wereldoorlog had overleefd. In 1956 blijkt de klok na een schenking door de Gemeente Midwolda te zijn opgenomen in de collectie van het Groninger Museum.

 

Op de foto staan namens het bestuur Tom van der Meulen, Daniël Oudman en Bert Smit bij de klok. Jan Pieter Koers en Bruno Saathof completeren de afvaardiging uit Oostwold.


herstel van de dakruiter

 Update 17 december 2018:

Met het terugplaatsen van de vergulde adelaar door Jan Börchers schilder- en restauratiewerken uit Finsterwolde is afgelopen zaterdag een einde gekomen aan het herstel van de dakruiter van de Hervormde kerk te Oostwold.

 

Bouwbedrijf Jurriëns Noord uit Groningen verving vanaf begin september alle aangetaste onderdelen in de dakruiter. Vier pilasters waren verrot en werden vernieuwd. De loden vloer onder de klokkenstoel werd vervangen in koper. Het schilderwerk werd in onderaanneming uitgevoerd door Bonema schilders uit Middelstum.

 

Voor het vergulden van de wijzerplaten en arend werd Meesterschilder Jan Börchers aangezocht. Via een werk-leertraject kreeg de twintigjarige Sander Bergsma uit Sauwerd de mogelijkheid om het ambacht van het vergulden van historische objecten onder de knie te krijgen.

 

Op zaterdag 15 december plaatste Simon Laudy Klokken- en Kunstgieterij uit Finsterwolde de vergulde wijzers en wijzerplaten terug. Het uurwerk zal nog door hem worden nagezien, zodat we daarna ook weer volledig bij de tijd zijn.Update 19 november 2018:

Op vrijdag 16 november vond de oplevering plaats van de werkzaamheden aan de dakruiter. De timmerlieden van Jurriëns Noord en de schilders van schildersbedrijf Bonema hebben prachtig werk geleverd. De dakruiter staat er weer helemaal fris bij.

 

We moesten van ver komen. Er was jarenlang geen onderhoud meer gepleegd, waardoor verschillende onderdelen dringend vervangen moesten worden. Jurriëns Noord is vanaf september bezig geweest om alles weer in orde te maken. Het resultaat mag er zijn!

 

De adelaar en de wijzerplaten worden binnenkort teruggeplaatst. Tot dat moment blijft de steiger nog staan.Update 3 november 2018:

Nu de dakruiter in de grondverf staat, kunnen we ons een goed beeld vormen van de impact die de herstelwerkzaamheden hebben (gehad).

 

De oplevering van de dakruiter zal halverwege november plaatsvinden. We kijken erg uit naar het resultaat!

 

Vervolgens verleggen we onze focus naar andere werkzaamheden aan het kerkgebouw. Er zullen offertes worden opgevraagd voor het herstel van het voegwerk. Ook de kozijnen, daklijsten en deuren zijn dringend aan een verfbeurt toe.Update 20 oktober 2018:

Het werk aan de dakruiter schiet al mooi op. We zijn inmiddels zeven weken onderweg en het werk vordert gestaag.

 

De komende week zullen de timmerlieden het herstel van het houtwerk afronden, waarna de schilder de toren volledig opnieuw in de verf zal zetten. De loden vloer onder de klokkenstoel is inmiddels vervangen.

 

Een aantal details verdient extra aandacht. De wijzers van het uurwerk zullen volgende week worden gedemonteerd, waarna ze worden gestraald en opnieuw verguld. Gisteren is alvast de adelaar van zijn hoge plaats gehaald om opnieuw te worden verguld.

 

We kijken uit naar het resultaat. Het wordt vast prachtig!Update 18 september 2018:

Op  17 september heeft Menno Sikkink van SBKG-NN samen met de aannemer het werk aan de dakruiter opgenomen.

 

Het bestek op basis waarvan het onderhoudswerk is opgedragen sluit inderdaad goed aan bij de uit te voeren werkzaamheden. We zijn begonnen!

 

Hiernaast een foto van wat de aannemer op de eerste dag in de onderste koepel aantrof aan rottigheid.Update 15 september 2018:

Na twee weken van hard werken is de steiger rondom de dakruiter helemaal klaar. Het is een heel bouwwerk geworden!

 

Bouwbedrijf Jurriëns Noord uit Groningen zal op maandag 17 september aanstaande met de herstelwerkzaamheden beginnen. We hopen dat het werk medio november gereed zal zijn.

 

Dat het herstel inmiddels dringend gewenst is, blijkt wel uit de foto's hiernaast.Update 20 juli 2018:

Na een lange en zeer intensieve periode van fondsen-werving heeft op woensdag 18 juli 2018 de aanbesteding plaatsgevonden van het groot-onderhoud aan de dakruiter op de Hervormde kerk te Oostwold.

De dakruiter verkeert in een deplorabele staat. Vijf van de acht pilasters zijn verrot. De loden vloer onder de klokkenstoel is lek en een aantal leistenen is beschadigd. Het schilderwerk is al jaren niet meer bijgehouden.

 

Begin september 2018 wordt een steiger geplaatst, waarna de aannemer alle aangetaste onderdelen zal herstellen of vervangen.

 

Naar verwachting is de klus uiterlijk op 1 november voltooid.

 

Menno Sikkink van de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland uit Leeuwarden de directie over de werkzaamheden.

 

Het herstel van de dakruiter maakt onderdeel uit van een groter onderhoudsplan met een looptijd van 2015-2020.

In dit plan worden naast de dakruiter ook andere onderdelen van het kerkgebouw beschreven die herstel behoeven. Te denken valt aan het voegwerk en de door houtrot aangetaste kozijnen.

 

De aanbesteding van het werk, niet betreffende de dakruiter, zal in de komende maanden plaatsvinden.

 

De kosten voor het herstelplan 2015-2020 zijn begroot op bijna 160.000 euro.Mogelijkheden om ons te bezoeken

Het kerkelijk erfgoed van Oostwold is opgenomen in een aantal andere cultureel-historische wandel- en fietsroutes.

 

Klik op één van onderstaande afbeeldingen voor meer informatie.

Bekend maakt bemind  

 

Kerkenpad Oost-Groningen

Zaterdag 1 juni 2019

Pelgrimeren in Groningen

365 dagen per jaar mogelijkUnieke foto's kerkelijk erfgoed Oostwold


De Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold beheert alle monumentale bezittingen van de Hervormde gemeente te Oostwold (gemeente Oldambt).

 

De Stichting BKEO is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI