Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold

Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold beheert alle monumentale bezittingen van de Hervormde gemeente te Oostwold (gemeente Oldambt).

 

SBKEO is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI

 

Klik hier voor de meest recente nieuwsbrief

Agenda 2020

Klik hier voor meer informatieAardbevingsschade aan kerkgebouw

Heeft u vragen die te maken hebben met de door TCMG geconstateerde aardbevingsschade aan het kerkgebouw?

 

Dan kunt u contact opnemen met dhr. Jouke Schaafsma, persvoorlichter van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.

 

Hij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-11478948.

 


Een 'nieuwe middeleeuwse kerkklok voor Oostwold'

De overheid heeft besloten om alle vergunning-plichtige samenkomsten tot 1 september te verbieden. Daardoor moet ook het gieten van de 'nieuwe middeleeuwse kerkklok voor Oostwold' tot nader orde worden uitgesteld. Veiligheid gaat voor alles!

 

We hopen het evenement in 2021 alsnog te kunnen organiseren. Er is nu nog geen nieuwe datum bekend.

Oostwold krijgt een nieuwe middeleeuwse kerkklok. Het wordt een exacte replica van de oude klok die tot 1857 in de dakruiter heeft gehangen en die sinds lang in het depot van het Groninger Museum staat.

 

Het programma ziet er (voorlopig) als volgt uit:

 

Op vrijdagavond 29 mei 2020 wordt de klok op het plein voor de kerk gegoten door Simon Laudy van Klokken- en kunstgieterij Reiderland uit Finsterwolde.

 

Het wordt een echt middeleeuws feest met een optreden van de middeleeuwse muziekgroep Datura.

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Op zaterdag 30 mei 2020 wordt de klok blootgelegd, gekeurd en in de dakruiter gemonteerd.

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Op zondag 31 mei 2020 is er om 14.30 uur een feestelijke kerkdienst waarin de klok officieel in gebruik wordt genomen. Voorganger is dhr. D. Vos.

 

Het orgel wordt bespeeld door Sietze de Vries, organist van de Martinikerk in Groningen.

 

Tijdens 'een nieuwe middeleeuwse kerkklok voor Oostwold' presenteren we bovendien de resultaten van het BRIM-onderhoudsplan 2015-2020.

 

Een 'nieuwe middeleeuwse kerkklok voor Oostwold' wordt mede mogelijk gemaakt dankzij genereuze toezeggingen van:
Herstel schilderwerk aan de kerk

In december 2019 is Meesterschilder Jan Börchers uit Finsterwolde begonnen met het schilderwerk aan het kerkgebouw.

 

De daklijsten aan de oost- en westzijde zijn inmiddels afgelakt.

 

De kozijn en stijlen worden eerst gegrond en voorgelakt.

 

Begin 2020 wordt nog het voegwerk hersteld, waarna alle houtwerk wordt afgelakt.

 

 Herstel timmerwerk aan de kerk

In november 2019 is bouwbedrijf Jansen uit Oostwold begonnen met het vervangen van alle verrotte onderdelen in kozijnen, raamstijlen en daklijsten.

 

Vooral de westkant (regenkant) was er slecht aan toe. Diverse stijlen zijn vervangen.

 

Als de schilder in december met zijn werk begint dan plaatst hij de ruitjes terug.

 

 

 Een nieuwe orgelpijp in het Freijtag-orgel

Op 1 november 2019 plaatste orgelmaker Winold van der Putten een nieuwe, door hem gemaakte pijp in het Freijtag-orgel van Oostwold.

 

Bij een restauratie van het orgel door Petrus van Oeckelen werden in 1860 de registers Trompet en Dulciaan een halve toon opgeschoven. Van Oeckelen maakte de grootste pijp van beide stemmen nieuw en verwijderde de kleinste pijp.

 

Deze ingreep werd bij de Dulciaan in 2008 ongedaan gemaakt, maar de plaats van de kleinste pijp bleef vooralsnog leeg.

 

De nieuwe pijp (f3) is gemaakt naar voorbeeld van de Freijtag-pijp op e3.

 

 Een 'nieuwe middeleeuwse' kerkklok voor Oostwold

Deze week is Stichting BKEO gestart met aanvullende fondsenwerving voor het bijzondere project:

 

 Een 'nieuwe middeleeuwse' kerkklok voor Oostwold 

 

Vroeger had de kerk van Oostwold twee kerkklokken.

 

De ene klok, in 1807 gegoten door Andries Heeres van Bergen, is nog altijd aanwezig en heeft historische waarde.

 

De andere, een laat-middeleeuwse klok, werd waarschijnlijk in 1857 uit de dakruiter verwijderd en staat sinds 1956 in het depot van het Groninger Museum.

 

Het is de bedoeling om in het laatste weekeinde van mei 2020 op het plein voor de kerk een exacte replica te gieten van de middeleeuwse klok.

 

De vorm, de samenstelling van het metaal en de opschriften op de nieuwe klok worden door klokkengieter Simon Laudy minutieus overgenomen van het eeuwenoude voorbeeld.

 

Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold zet in op een volwaardig gebruik van de nieuwe klok. De klok zal de halve en de hele uren van de dag slaan en bij speciale gelegenheden worden geluid.

 

 Herstel luidklok uit 1807

De luidklok uit 1807 heeft grote historische waarde, omdat het samen met de klok van Midwolda de oudste klok van Andries Heeres van Bergen is die bewaard is gebleven.

 

Om het (handmatig) luiden te vereenvoudigen, werd de klok in 1946 opgehangen aan een krukas. De klepel werd vernieuwd. Ook werd op enig moment een contragewicht toegevoegd. Deze manier van luiden heeft schade veroorzaakt aan de binnenzijde van de klok.

 

In 2019 is daarom, met financiële ondersteuning van de Gemeente Oldambt, een rechte luid-as aangebracht. De klepel is aangepast en opgelengd. Het contragewicht werd verwijderd.

 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door en onder leiding van Simon Laudy van Klokken- en kunstgieterij  Reiderland.

 

Voortaan kan er weer worden geluid met een 'vliegende klepel' in plaats van een 'vallende klepel'.En zo is het geworden

Na vier maanden van hard werken zijn we bijzonder trots om u het resultaat te kunnen laten zien van de restauratie van de dakruiter van de Hervormde kerk van Oostwold.

 

Het herstel was niet mogelijk geweest zonder ruimhartige bijdragen door fondsen en instellingen.

We zetten ze hieronder graag - in willekeurige volgorde - in het zonnetje.

De volgende instellingen dragen bij aan het herstel van de Hervormde kerk te Oostwold:Een 'nieuwe middeleeuwse' kerkklok voor Oostwold

Nadat duidelijk werd dat een terugkeer van de middeleeuwse kerkklok niet mogelijk is, ontving Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold een bijzonder verheugend bericht.

 

De plaatselijke Stichting Historie Oostwold stelt zich garant voor het gieten van een getrouwe replica van de oude klok! Met deze bijdrage kan de klok als slagklok in de toren worden opgehangen en zo de halve en hele uren van de dag aangeven.

 

Om de klok te kunnen luiden is aanvullende fondsenwerving nodig. Er zullen dan een luidbalk, een stalen klokkenstoel én een luidapparaat worden toegevoegd.

 

De nieuwe klok komt in de onderste lantaarn te hangen, boven de bestaande klok uit 1807.

 

 De middeleeuwse kerkklok van Oostwold

Op woensdag 16 januari is de middeleeuwse kerkklok van Oostwold in het depot van het Groninger Museum onderzocht door klokkenexpert Adolph Rots en klokkengieter Simon Laudy.

 

Nader onderzoek wees uit dat de klok is gescheurd en onbruikbaar als slag- of luidklok. Herstel is op zich wel mogelijk, maar zal onherroepelijk leiden tot een onomkeerbaar verlies aan historisch materiaal. Dat is geen optie!

 

De klok blijft in het depot van het Groninger Museum en wordt daar prima bewaard. Hij is op afspraak door belangstellenden te bekijken.

 


Jarenlang wist slechts een select groepje kenners dat de middeleeuwse kerkklok van Oostwold de Tweede Wereldoorlog had overleefd. In 1956 blijkt hij via een schenking door de toenmalige Gemeente Midwolda te zijn opgenomen in de collectie van het Groninger Museum.

 

Op dinsdag 4 december 2018 was een deel van het bestuur van Stichting BKEO te gast bij het Groninger Museum om de klok te bekijken.

 

Op de foto staan namens het bestuur Tom van der Meulen, Daniël Oudman en Bert Smit bij de klok. Jan Pieter Koers en Bruno Saathof completeren de afvaardiging uit Oostwold.


Herstel van de dakruiter

 Update 17 december 2018:

Met het terugplaatsen van de vergulde adelaar door Meesterschilder Jan Börchers uit Finsterwolde is het herstel van de dakruiter van de Hervormde kerk te Oostwold voltooid.

 

Bouwbedrijf Jurriëns Noord uit Groningen verving vanaf begin september alle aangetaste onderdelen in de dakruiter. Vier pilasters waren verrot en werden vernieuwd. De loden vloer onder de klokkenstoel werd vervangen in koper. Het schilderwerk werd in onderaanneming uitgevoerd door schildersbedrijf Bonema uit Middelstum.

 

Voor het vergulden van de wijzerplaten en arend werd Meesterschilder Jan Börchers aangezocht. Via een werk-leertraject kreeg de twintigjarige Sander Bergsma uit Sauwerd de mogelijkheid om het ambacht van het vergulden van historische objecten onder de knie te krijgen.

 

Op zaterdag 15 december plaatste Simon Laudy van Klokken- en Kunstgieterij uit Finsterwolde de vergulde wijzers en wijzerplaten terug. Het uurwerk zal nog door hem worden nagezien, zodat we weer volledig bij de tijd zijn.

 

 Update 19 november 2018:

Op vrijdag 16 november vond de oplevering plaats van de dakruiter. Jurriëns Noord en schildersbedrijf Bonema hebben prachtig werk geleverd. De dakruiter staat er weer fris bij.

 

We moesten van ver komen. Er was jarenlang geen onderhoud gepleegd, waardoor verschillende onderdelen dringend vervangen moesten worden. Jurriëns Noord is vanaf september bezig geweest om alles in orde te maken. Het resultaat mag er zijn!

 

De adelaar en de wijzerplaten worden binnenkort teruggeplaatst. Tot dat moment blijft de steiger nog staan.

 

 Update 3 november 2018:

Nu de dakruiter in de grondverf staat, kunnen we ons een goed beeld vormen van de impact die de herstelwerkzaamheden hebben (gehad).

 

De oplevering van de dakruiter zal halverwege november plaatsvinden. We kijken erg uit naar het resultaat!

 

 

 

 Update 20 oktober 2018:

Het herstel van de dakruiter schiet al mooi op. We zijn inmiddels zeven weken onderweg en het werk vordert gestaag.

 

De komende week zullen de timmerlieden het herstel van het houtwerk afronden, waarna de schilder de toren volledig opnieuw in de verf zet. De loden vloer onder de klokkenstoel is inmiddels vervangen.

 

Een aantal details verdient extra aandacht. De wijzers van het uurwerk worden volgende week gedemonteerd, waarna ze worden gestraald en verguld. Gisteren is de adelaar van zijn hoge plaats gehaald om te worden verguld.

 

 Update 18 september 2018:

Op  17 september heeft Menno Sikkink van SBKG-NN met de aannemer het werk aan de dakruiter opgenomen.

 

Het bestek op basis waarvan het herstelwerk is opgedragen sluit goed aan bij de uit te voeren werkzaamheden. We zijn begonnen!

 

Hiernaast een foto van wat de aannemer op de eerste dag in de onderste koepel aantrof aan rottigheid.

 

 Update 15 september 2018:

Na twee weken is de steiger rondom de dakruiter helemaal klaar. Het is een heel bouwwerk geworden!

 

Bouwbedrijf Jurriëns Noord begint op maandag 17 september aanstaande met het herstel van de dakruiter.

 

Dat het herstel inmiddels dringend gewenst is, blijkt wel uit de foto's hiernaast.

 

 

 

 

 Update 20 juli 2018:

Na een lange en zeer intensieve periode van fondsenwerving heeft op woensdag 18 juli 2018 de aanbesteding plaatsgevonden van het herstel van de dakruiter op de Hervormde kerk te Oostwold.

 

De dakruiter verkeert in een deplorabele staat. Vier van de acht pilasters zijn verrot. De loden vloer onder de klokkenstoel is lek. Het schilderwerk is al jaren niet meer bijgehouden.

 

Menno Sikkink van de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland uit Leeuwarden voert de directie over de werkzaamheden.

 

 Mogelijkheden om ons te bezoeken

Het kerkelijk erfgoed van Oostwold is opgenomen in een aantal andere cultureel-historische wandel- en fietsroutes.

 

Klik op één van onderstaande afbeeldingen voor meer informatie.

Bekend maakt bemind  

 

Kerkenpad Oost-Groningen

 

Pelgrimeren in Groningen

365 dagen per jaar mogelijkUnieke historische foto's van het kerkelijk erfgoed in OostwoldStichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold beheert en restaureert alle monumentale bezittingen van

de Hervormde gemeente te Oostwold (gemeente Oldambt).

 

Stichting BKEO is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI