Het kerkelijk erfgoed van Oostwold

Door de inpolderingen in de zeventiende en achttiende eeuw ging Oostwold er hard op vooruit. Ook de kerkelijke gemeente kreeg door de pastorielanden meer inkomsten. Tegelijkertijd besloten de kerkvoogden het jaarsalaris van de predikant te verlagen. Van het geld dat zo werd bespaard, van de nieuwe inkomsten uit de pastorielanden en met leningen, werd een nieuwe pastorie en nieuwe kerk gebouwd. Dit alles vond plaats na de indijking van de Oostwolderpolder (1769). In 1772 werd de pastorie voltooid en op 6 mei 1775 werd de eerste steen van de nieuwe kerk gelegd.

 

Kijk hieronder voor meer informatie.


Het kerkgebouwDe pastorieDe slingertuinDe voormalige begraafplaatsDe Kerksingel met gietijzeren toegangspoort


De Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold beheert alle monumentale bezittingen van de Hervormde gemeente te Oostwold (gemeente Oldambt).

 

De Stichting BKEO is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI