Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold

 

De slingertuin bij de pastorie (19e eeuws, hersteld in 2012)


Hoe de tuin rond de pastorie er in het begin heeft uitgezien, is niet precies bekend.

 

In de kerkrekeningen is sprake van een appelhof.

 

In 1774 werden uitgaven gedaan voor 'Persik en aprikose bomen bij de Pastorie', in 1775 gevolgd door 'pruim en peerebomen'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de kadastrale kaart uit 1832 is te zien dat de boomgaard zich achter de pastorie bevond. Het gebied aan de voorzijde wordt omschreven als 'tuin'.

 

 

 

 

 

In de negentiende eeuw is de pastorietuin aan de voorzijde omgevormd tot slingertuin. In ieder geval in 1864 was er een slingertuin-vorm herkenbaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de kadastrale kaart 1870-1935 ziet de tuin er in schematische zin als volgt uit:

 De slingertuin

Het fenomeen slingertuin dankt zijn naam aan het kronkelende verloop van de paden en eventueel aanwezige waterpartijen. De landschapsstijl was gebaseerd op het glooiende Engese landschap en werd vooral in de tweede helft van de negentiende eeuw erg populair. Veel boerderijen in het Oldambt werden verfraaid met een slingertuin. Ook de pastorie in Oostwold kreeg er één. Op oude foto's is nog een glimp op te vangen van de fraaie indeling van de pastorietuin.


Het herstel in de twintigste eeuw

In de loop van de twintigste eeuw raakte de pastorietuin sterk verwaarloosd. De paden verdwenen, de perken werden niet meer bijgehouden en het geboomte raakte verwilderd.

Omstreeks 1914

Omstreeks 2000


Landschapsbeheer Groningen is in samenwerking met onder andere de provincie Groningen gestart met het project "Herstel slingertuinen". De oude monumentale slingertuin rondom de pastorie in Oostwold werd één van de geselecteerde projecten. In 2011 en 2012 werd de pastorietuin compleet gerenoveerd en teruggebracht in de vormen van de oorspronkelijke slingertuin.

 

Dit werd met groot materieel

aangepakt:

 

 

 

 

 

 

Interessant om verleden en heden met elkaar te vergelijken:

 

 

 

 

 

 

Inmiddels is het werk voltooid en is de tuin opengesteld voor belangstellenden.


De kosten van de renovatie van de slingertuin werden gedragen door de provincie Groningen, de gemeente Oldambt, Landschapsbeheer Groningen en de Hervormde Gemeente van Oostwold. Het ontbrekende bedrag werd met lokale acties bijeen gebracht.

 

De pastorietuin wordt sinds de oplevering onderhouden door vrijwilligers die wekelijks in de tuin te vinden zijn.