Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold


Oude begraafplaats

Ten noorden van de kerk ligt de oude begraafplaats met graven uit de achttiende en negentiende eeuw.


Onder anderen Jan Willems Roemeling (1752-1822), de invloedrijke kerkvoogd wiens naam staat vermeld op de torenklok, de cartouche voor het orgel én de kroonluchter vond er samen met zijn echtgenote een laatste rustplaats.


In de loop der jaren zijn veel graven geruimd. De overgebleven stenen zijn deels in een slechte staat.


Een groep vrijwilligers is momenteel druk bezig om de oude begraafplaats weer netjes te maken. Het hekwerk is hersteld en wildgroei van bomen en struiken is verwijderd.

 

In 2018 zullen oude boomwortels weg worden gefreesd. De belettering van de graven wordt hersteld. Gebroken of gescheurde grafzerken worden gerepareerd.

 

De werkzaamheden worden mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Gemeente Oldambt.


De Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold beheert alle monumentale bezittingen van de Hervormde gemeente te Oostwold (gemeente Oldambt).

 

De Stichting BKEO is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI