Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold

 

De voormalige begraafplaats achter de kerk

(18e-19e eeuws)


Ten noorden van de kerk ligt de oude begraafplaats met graven uit de achttiende en negentiende eeuw.


Onder anderen Jan Willems Roemeling (1752-1822), de invloedrijke kerkvoogd wiens naam staat vermeld op de torenklok, de cartouche voor het orgel én de kroonluchter vond er samen met zijn echtgenote een laatste rustplaats.


In de loop der jaren zijn veel graven geruimd. De overgebleven stenen zijn deels in een slechte staat.


Een groep vrijwilligers is druk bezig om de oude begraafplaats weer netjes te maken. Het hekwerk is hersteld en wildgroei van bomen en struiken is verwijderd.

 

De belettering van de graven wordt hersteld; gebroken of gescheurde grafzerken gerepareerd. De werkzaamheden worden mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Oldambt.