Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold

 

Fondsenwerving


Stichting BKEO is een culturele ANBI. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

 

Een culturele ANBI hoeft geen erf- of schenkbelasting af te dragen voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.


Mogelijkheden om Stichting BKEO financieel te ondersteunen

Optie 1: Eenmalige gift

U wilt ons eenmalig financieel ondersteunen? Dat kan! U kunt uw gift overmaken op bankrekening

NL 75 RBRB 0941 5666 25 t.n.v. Stichting BKEO te Oostwold o.v.v. eenmalige bijdrage.

 

Optie 2: Donateur worden

Als u Stichting BKEO jaarlijks wilt ondersteunen, dan kunt u donateur worden. Vanaf  20 euro per jaar helpt u al mee.

 

Optie 3: Erfstellingen / legaten

U kunt Stichting BKEO ook opnemen in uw testament. Neem in dat geval contact met ons op via stichtingbkeo@yahoo.com

 

Welke vorm van financiële ondersteuning u ook kiest; in alle gevallen wordt uw bijdrage volledig gebruikt voor de instandhouding van het kerkelijk erfgoed in Oostwold.

 

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdrage.