Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold


Fondsenwerving

Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold is een culturele ANBI

De Stichting BKEO is een culturele ANBI. Dit betekent dat particulieren in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift mogen aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

 

Een culturele ANBI hoeft geen erf- of schenkbelasting af te dragen voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.


Mogelijkheden om de Stichting BKEO financieel te ondersteunen

Incidentele gift

U wilt ons eenmalig financieel ondersteunen? Dat kan! U kunt uw gift overmaken op bankrekening

NL 75 RBRB 0941 5666 25 t.n.v. de Stichting BKEO te Oostwold o.v.v. eenmalige bijdrage.

 

Donateur worden

Als u de Stichting BKEO structureel (bijvoorbeeld jaarlijks) wilt ondersteunen, dan kunt u donateur worden. Vanaf  20 euro per jaar helpt u al structureel mee. Klik hier voor meer informatie.

 

Erfstellingen / legaten

U kunt de Stichting BKEO ook opnemen in uw testament. Neem in dat geval contact met ons op via stichtingbkeo@yahoo.com

 

Welke vorm van financiële ondersteuning u ook kiest; in alle gevallen wordt uw bijdrage gebruikt voor de instandhouding van het kerkelijk erfgoed in Oostwold.

 

Wij zijn u dan ook zeer erkentelijk voor uw bijdrage.

De Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold beheert alle monumentale bezittingen van de Hervormde gemeente te Oostwold (gemeente Oldambt).

 

De Stichting BKEO is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI