Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold


De pastorie

In de sluitingssteen aan de voorgevel van de pastorie, boven de oorspronkelijke voordeur, staat duidelijk zichtbaar het bouwjaar vermeld:

 

Gebouwd in den Jare MDCCLXXI toen KERKVOOGDEN waren de Heeren WIARDUS SICCAMA, BORGEMEESTER DER STAD GRONINGEN &c. &c. EN FREDERIK SIBINGA IURIS. UTR. DOCTOR’.

Deze pastoriewoning bestaat uiteen woonhuis van zeven traveeën breed, met een schuurvormig achterhuis en wordt nog steeds bewoond door de Hervormde voorganger en zijn gezin. Bij binnenkomst via de huidige (zij-)voordeur komt u in de gang met plafond-ornamenten en oude tegels. De deur links gaat naar de woonkeuken, via de deur rechts komt uit in de woonkamer.De woonkamer

Aanvankelijk waren dit twee kamers. De voorkamer met prachtige zwart marmeren schouw was ontvangstkamer voor mensen ‘op stand’, de achterkamer was voor het ‘gewone volk’. Gelukkig bestaan deze verschillen niet meer en is het een mooi groot geheel geworden.

In de loop van de jaren is de vloer wat opgehoogd waardoor de brede deuren wat laag overkomen. Recentelijk zijn de oude blinden (binnenluiken) van de zolder gehaald, geschilderd en opgehangen.

 
Monumentale hal

Als u de kamer verlaat via de andere deur komt u in de monumentale hal. De blinden voor het raam en de openslaande deuren naar de prachtige slingertuin worden nog op authentieke wijze gesloten door middel van één of meer metalen balken die diagonaal voor de gesloten luiken kunnen worden geplaatst.

 

Verder staat er in de hal een antieke kast waar vroeger het avondmaalszilver voor de kerk werd bewaard. Helaas is de conditie van de bekleding aan de binnenkant in zeer slechte staat.

 De studeerkamer

Uniek in deze ruimte zijn de vensterbanken met prachtig houtwerk er omheen.

 

Ook deze kamer heeft een fraaie

marmeren schouw en is voorzien van een authentiek plafond.De gang en andere ruimten

Teruglopend van de hal door de gang die is voorzien van gemarmerde lambrisering met ook weer een plafondornament, leidt de eerste deur naar de oude kelder, de koelkast van vroeger.
De tweede deur leidt naar het opkamertje, waar in de ruime nis hoogstwaarschijnlijk een bedstee heeft gezeten. Achter de derde deur bevindt zich het toilet en achter de vierde deur is een doucheruimte. Aan de binnentuinkant van de pastorie is te zien dat deze douche later is gebouwd. Ook is er in de loop van de jaren op de bovenverdieping een badkamer gekomen. De gang achter de deur is duidelijk eenvoudiger van aard, met links deuren naar de keuken en bijkeuken. Via de deur rechts komt u in de binnentuin waar onder het afdak achter de eerste deur zich een schuur bevindt. Achter de tweede deur heeft vroeger de ‘poepdoos’ gezeten.De leerkamer

Aan de achterzijde van de pastorie bevindt zich de zogenaamde Leerkamer. Hier worden kerkenraads-vergaderingen gehouden en vindt ook het clubwerk en catechese plaats.


Van deze ruimte is boven het systeemplafond nog het oude stucplafond bewaard gebleven.

 

De Leerkamer heeft een keukentje en een toiletgroep en een eigen ingang.

 

De Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold beheert alle monumentale bezittingen van de Hervormde gemeente te Oostwold (gemeente Oldambt).

 

De Stichting BKEO is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI