Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold

 

Verslag activiteiten


Kalenderjaar 2023:

 • Op 8 februari 2023 is het oude bestuur afgetreden. Er is een nieuw bestuur benoemd, bestaande uit dhr. J. Mekelenkamp, mevr. L. Breedijk-van der Sijden, mevr. H.H. Tijdens en dhr. J. Smit. Er heeft een overdracht van alle bestuursstukken plaatsgevonden.

Kalenderjaar 2022:

 • Er is in 2022 vier keer vergaderd door het stichtingsbestuur.
 • Het kalenderjaar 2022 stond in het teken van het herstel van aardbevingsschade aan de gewelven van de kerk. Na alle voorbereidende werkzaamheden (zie kalenderjaar 2021) heeft restauratiestukadoor Daniël Oudman tot eind juli 2022 de gewelven hersteld.
 • In augustus 2022 is het orgel weer in elkaar gezet en gestemd door Ingrid Noack (van orgelmakerij Van der Putten).
 • In september vond de feestelijke heropening plaats van het gerestaureerde kerkgebouw. De openingshandeling werd verricht door burgemeester C.-Y Sikkema van de gemeente Oldambt.
 • Er zijn nieuwe donateurs geworven.

Kalenderjaar 2021:

 • Er is in 2021 twee keer vergaderd door het stichtingsbestuur. Op afstand, want ook in 2021 waren er tijdens bepaalde periodes nog beperkingen vanwege Covid-19.
 • Aangezien het herstel van aardbevingsschade lange tijd op zich liet wachten, heeft SBKEO geen activiteiten in het kerkgebouw georganiseerd.
 • Het contract voor het gieten van een nieuwe Middeleeuwse klok is getekend met klokkengieter Simon Laudy.
 • In september 2021 is in de pastorietuin een replica gegoten van de oude Middeleeuwse kerkklok. Onder grote belangstelling werd de klok gegoten. De avond werd opgeluisterd door een optreden van de middeleeuwse muziekgroep Datura. Een dag later werd de klok blootgelegd, gekeurd en in de dakruiter van de kerk gemonteerd.
 • Het contract voor het herstel van de aardbevingsschade aan de gewelven is getekend met restauratiestukadoor Daniël Oudman.
 • Het contract voor het demonteren en remonteren van het Freijtag-orgel is getekend met Ingrid Noack van orgelmakerij Van der Putten uit Stapelmoor.
 • In december 2021 is een aanvang gemaakt met het herstel van de gewelven. De kroonluchter is verwijderd. De banken zijn afgedekt. Het orgel is gedemonteerd.
 • Er zijn nieuwe donateurs geworven.

Kalenderjaar 2020:

 • Er is in 2020 zes keer vergaderd door het stichtingsbestuur. Op afstand, want een groot deel van dit kalenderjaar waren er beperkingen wegens Covid-2019.
 • Half januari is er aardbevingsschade geconstateerd aan het kerkgebouw. De kerk ging per direct op slot vanwege een acuut onveilige situatie. Het stichtingsbestuur heeft intensief overleg gehad met de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade (TCMG) over wat te doen. Er is in overleg met TCMG besloten om tijdelijk netten op te hangen onder de gewelven, zodat er geen brokstukken meer naar beneden konden vallen.
 • Het kerkgebouw is vanaf april 2020 weer opengesteld voor kerkdiensten, zij het met een maximale bezetting van 70 bezoekers. In eerste instantie werd daar geen gebruik van gemaakt, vanwege de online diensten (vanwege Covid-19).
 • SBKEO heeft besloten om geen activiteiten meer in het kerkgebouw te organiseren, zo lang de aardbevingsschade niet hersteld was. De kerkdiensten van de Hervormde gemeente konden vanaf de zomer van 2020 wel weer doorgang vinden.

Los van bovenstaande, heeft SBKEO nog een aantal activiteiten uitgezet:

 • Er zijn fondsen geworven voor het gieten van een replica van de middeleeuwse klok van Oostwold.
 • Er zijn nieuwe donateurs geworven.

Kalenderjaar 2019:

 • Er is in 2019 drie keer vergaderd door het stichtingsbestuur.
 • Er zijn diverse activiteiten geweest ten bate van de Stichting BKEO, te weten: een boekenmarkt in juni, een orgelconcert in juni en een orgelconcert in september.
 • Het kerkgebouw is open geweest voor bezichtiging tijdens de Orgeldag Noord-Nederland en Kerkenpad Oost-Groningen.
 • Er zijn diverse excursies geweest naar kerk en orgel, waaronder de winterwandeling van Stichting Oude Groninger Kerken op 14 december 2019.
 • Er zijn fondsen geworven voor het herstel van de luidklok uit 1807.
 • Er zijn fondsen geworven voor het gieten van een replica van de middeleeuwse klok van Oostwold.
 • Er is een vergunning aangevraagd bij de gemeente Oldambt voor het mogen plaatsen van een nieuwe middeleeuwse klok in de dakruiter.
 • Er zijn nieuwe donateurs geworven.
 • In juni is de luidklok van 1807 aan een rechte as gehangen. Er is een nieuwe luidas en luidwiel gemaakt. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door Simon Laudy van Klokken- en kunstgieterij Reiderland uit Finsterwolde.
 • Het schilder- en timmerwerk voor het exterieur van de kerk is (na het opvragen en vergelijken van offertes bij diverse bedrijven) opgedragen aan Bouwbedrijf M.E. Jansen uit Oostwold en Meesterschilder Jan Börchers uit Finsterwolde. Het is de bedoeling dat deze werkzaamheden eind 2019 hun beslag krijgen, waarna we begin 2020 ook het voegwerk kunnen opdragen.
 • Aan Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland is de opdracht verleend tot het aanvragen van SIM-subsidie voor de periode 2021-2026.
 • In oktober is het Freijtag-orgel gestemd door Orgelmakerij Van der Putten (Ingrid Noack). Er is een nieuwe Dulciaanpijp gemaakt en geplaatst (f3).
 • In opdracht van het college van kerkrentmeesters is de oude TL-verlichting vervangen door energiezuinige LED-verlichting.
 • Deelname aan de pitch Erfgoed, Ruimtelijke Ontwikkeling en Landschap van de provincie Groningen.

Kalenderjaar 2018:

 • Er is in 2018 vier keer vergaderd door het stichtingsbestuur.
 • Er zijn diverse activiteiten geweest ten bate van de Stichting BKEO, te weten: een bloemenactie in mei, een boekenmarkt in juni, een orgelconcert in juni en in augustus.
 • Het kerkgebouw is open geweest voor bezichtiging tijdens de Orgeldag Noord-Nederland en Kerkenpad Oost-Groningen.
 • Er zijn diverse excursies geweest naar kerk en orgel.
 • Er zijn fondsen geworven voor het herstel van het kerkgebouw.
 • Er zijn nieuwe donateurs geworven.
 • Van september tot en met december 2018 is de dakruiter geheel hersteld door bouwbedrijf Jurriëns Noord uit Groningen. Het vergulden van de arend en wijzerplaten is uitgevoerd door Meesterschilder Jan Börchers uit Finsterwolde. De wijzerplaten zijn ge (de-) monteerd door Simon Laudy van Klokken- en kunstgieterij Reiderland.

Kalenderjaar 2017:

 • Er is in 2017 vier keer vergaderd door het stichtingsbestuur.
 • Er zijn diverse activiteiten geweest ten bate van de Stichting BKEO, te weten: een boeldag in mei, een bloemenactie in mei, een boekenmarkt in juni, een orgelconcert in augustus, een kerstkaartenactie in december en een Dickens-voorstelling met verhalenverteller Gery Groot Zwaaftink in december 2017.
 • Het kerkgebouw is open geweest voor bezichtiging tijdens diverse activiteiten, te weten: Bekend maakt Bemind, Orgeldag Noord-Nederland en Kerkenpad Oost-Groningen.
 • Er zijn diverse excursies geweest naar kerk en orgel.
 • Er zijn nieuwe donateurs geworven.
 • De door het ministerie van RCE toegekende BRIM-beschikking (uit 2014) is aangepast. Er ligt in de aangepaste beschikking een focus op herstel van de dakruiter en herstel van het voegwerk. Deze onderdelen waren niet opgenomen in het oorspronkelijke BRIM-plan, terwijl ze momenteel het meest urgent zijn.
 • Door de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland is namens de Stichting BKEO een viertal bouwbedrijven aangeschreven om offertes in te dienen in het kader van herstel van de dakruiter. Deze offertes moeten in februari 2018 binnen zijn.

Kalenderjaar 2016:

 • Op 9 mei 2016 is de Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold officieel opgericht bij Notariskantoor Van der Laan in Finsterwolde.
 • Er is in 2016 drie keer vergaderd door het stichtingsbestuur.
 • Er zijn dit jaar diverse activiteiten geweest ten bate van de Stichting BKEO, te weten: een bloemenactie in mei, een boekenmarkt in juni, een orgelconcert in juni en een rommelmarkt in september 2016.
 • Het kerkgebouw is open geweest voor bezichtiging tijdens diverse activiteiten: te weten: Orgeldag Noord-Nederland, Kerkenpad Oost-Groningen en Open Monumentendag.
 • Er zijn diverse excursies geweest naar kerk en orgel.
 • Er is een begin gemaakt met het werven van donateurs voor de Stichting BKEO.