Verslag activiteiten:

2017:

 • Er is in 2017 vier keer vergaderd door het stichtingsbestuur, en wel op: donderdag 16 februari, dinsdag 2 mei, vrijdag 27 oktober en vrijdag 24 november 2017.
 • Er zijn diverse activiteiten geweest ten bate van de Stichting BKEO, te weten: een boeldag in mei, een bloemenactie in mei, een boekenmarkt in juni, een orgelconcert in augustus, een kerstkaartenactie in december en een Dickens-voorstelling met verhalenverteller Gery Groot Zwaaftink in december 2017.
 • Het kerkgebouw is open geweest voor bezichtiging tijdens diverse activiteiten, te weten: Bekend maakt Bemind, Orgeldag Noord-Nederland en Kerkenpad Oost-Groningen.
 • Er zijn diverse excursies geweest naar kerk en orgel.
 • Er zijn nieuwe donateurs geworven.
 • De door het ministerie van RCE toegekende BRIM-beschikking (uit 2014) is aangepast. Er ligt in de aangepaste beschikking een focus op herstel van de dakruiter en herstel van het voegwerk. Deze onderdelen waren niet opgenomen in het oorspronkelijke BRIM-plan, terwijl ze momenteel het meest urgent zijn.
 • Door de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland is namens de Stichting BKEO een viertal bouwbedrijven aangeschreven om offertes in te dienen in het kader van herstel van de dakruiter. Deze offertes moeten in februari 2018 binnen zijn.

2016:

 • Op 9 mei 2016 is de Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold officieel opgericht bij Notariskantoor Van der Laan in Finsterwolde.
 • Er is in 2016 drie keer vergaderd door het stichtingsbestuur, en wel op: woensdag 31 augustus, woensdag 26 oktober en woensdag 23 november 2016.
 • Er zijn dit jaar diverse activiteiten geweest ten bate van de Stichting BKEO, te weten: een bloemenactie in mei, een boekenmarkt in juni, een orgelconcert in juni en een rommelmarkt in september 2016.
 • Het kerkgebouw is open geweest voor bezichtiging tijdens diverse activiteiten: te weten: Orgeldag Noord-Nederland, Kerkenpad Oost-Groningen en Open Monumentendag.
 • Er zijn diverse excursies geweest naar kerk en orgel.
 • Er is een begin gemaakt met het werven van donateurs voor de Stichting BKEO.

De Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold beheert alle monumentale bezittingen van de Hervormde gemeente te Oostwold (gemeente Oldambt).

 

De Stichting BKEO is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI