Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold

 

De Kerksingel met gietijzeren toegangspoort (1907)


Tegelijkertijd met het herstel van de slingertuin is ook het uit 1907 daterende toegangshek aan het begin van de Kerksingel onder handen genomen. De poort verkeerde in een zeer slechte staat.

 

Het hek is door metaalgieterij Borgers te Sappemeer gedemonteerd, gerestaureerd, gezandstraald en heeft diverse behandelingen ondergaan waardoor het er nu weer vele jaren tegen kan. Borgers heeft alle vier de kolommen nieuw moeten gieten, ze waren volkomen doorgeroest.

 


 

Na herplaatsing ziet één en ander er als volgt uit:

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele details:


De restauratie van het hek werd bekostigd met BRIM-subsidie van de Rijksdienst voor Erfgoed en Cultuur. Een deel is betaald door de Gemeente Oldambt in het kader van de reconstructie van de Huningaweg. De overige kosten werden gedekt door bijdragen van fondsen en het organiseren van lokale acties.Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold beheert en restaureert alle monumentale bezittingen van

de Hervormde gemeente te Oostwold (gemeente Oldambt).

 

Stichting BKEO is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI